Μεσογειακή Αναιμία

Η μεσογειακή αναιμία είναι μία κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από λιγότερη αιμοσφαιρίνη και λιγότερα ερυθρά αιμοσφαίρια στο σώμα από το κανονικό. Η πάθηση αυτή είναι κληρονομική καθώς ελαττωματικά γονίδια για την αιμοσφαιρίνη οδηγούν στη μεσογειακή αναιμία. Η αιμοσφαιρίνη είναι το συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων που τους επιτρέπει να μεταφέρουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες στα …

Μεσογειακή Αναιμία Read More »